Asemakaavayksikön yhteystiedot

Yleiskaavayksikön yhteystiedot

Aluejakokartta

Suunnittelualuejakokartta (pdf, 18997 Kt)

Ota ensisijaisesti asiakaspalveluun yhteyttä, kun haluat tietoa  valmisteilla olevasta kaavahankkeista. Asiakaspalvelusta voi tiedustella myös kaavamerkinnöistä ja kaava-määräyksistä sekä maankäyttöön liittyvistä lupa-asioista, kuten kaavasta poikkeamisesta ja suunnittelutarveratkaisusta.

Kunkin kaavan omilta nettisivuilta (Asemakaavoituskohteet) löydät kaavan valmistelijan yhteystiedot.

Alla asemakaavainsinöörien/asemakaavasuunnittelijan sekä aluearkkitehtien yhteystiedot.

Leppävaaran asemakaavoitus

asemakaavainsinööri Sari Metsälä, puh. 046 877 2772
aluearkkitehti Tiina Piironen, puh. 043 8246897

Tapiolan asemakaavoitus

asemakaavasuunnittelija Liisa Rouhiainen,  puh. 043 825 5218
aluearkkitehti Sampo Sikiö, puh. 046 877 3474

Matinkylän asemakaavoitus

asemakaavainsinööri Katri Ervasti, puh. 043 825 3077
aluearkkitehti Sirpa Sivonen-Rauramo, puh. 050 347 5494

Espoonlahden asemakaavoitus

asemakaavainsinööri Aila Harmaajärvi, puh. 046 877 2123
aluearkkitehti Mervi Hokkanen, puh. 043 824 6862

Vanha-Espoon - Kauklahden asemakaavoitus

asemakaavainsinööri Johanna Nuotio, puh. 043 825 5221
aluearkkitehti Outi Reitmaa, puh.  043 824 9583

Pohjois-Espoon asemakaavoitus

asemakaavainsinööri Tiina Aalto,  040 655 4948
aluearkkitehti Christian Ollus, puh. 050 553 6171

MAISEMASUUNNITTELU

maisema-arkkitehti Katariina Peltola, puh. 043 825 5200
maisema-arkkitehti Jenny Asanti, puh. 043 824 4837
maisema-arkkitehti Minna-Maija Sillanpää,  puh.040 642 7847
maisema-arkkiteht  Marie Nyman, puh. 046 877 2502

ASEMAKAAVOITUKSEN JOHTO

asemakaavapäällikkö Ossi Keränen, puh. 050 347 5632
suunnittelupäällikkö Meiri Siivola, puh.0468772587
suunnittelupäällikkö  Liisa Ikonen, puh. 043 825 1183

toimistosihteeri Merja Aho puh. 043 824 9629
asemakaavasihteeri Leila Lehtovirta  puh. 043 824 6226