Kiviruukin alueen suunnittelu etenee – kaavoja nähtävillä huhti-toukokuussa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
24.4.2020 klo 12.48

Espoon Kivenlahdessa sijaitseva Kiviruukin alue muuttuu tulevaisuudessa viihtyisäksi asuinalueeksi ja bio- ja kiertotalouden innovaatiokeskittymäksi. Kiviruukkia kehitetään vehreäksi, kaupunkimaiseksi ja ilmastoystävälliseen liikkumiseen kannustavaksi alueeksi, jossa panostetaan myös opetus- ja tutkimustoimintaan.

Ruukinaukio, katunäkymä, ihmisryhmiä, pyöräilijä. Tulevan Kiviruukin sydän on aukio, jota reunustavat uudet kodit, työskentelytilat ja lähipalvelut sekä päiväkoti ja koulu. Havainnekuva: Jussi Partanen, kaupunkisuunnittelukeskus.

Alueen suunnittelu ottaa kaksi askelta eteenpäin, kun Kiviruukin osayleiskaavan ja Tiilismäenrinteen asemakaavan luonnokset tulevat nähtäville. Osayleiskaava on koko Kiviruukin alueen kehittämissuunnitelma ja Tiilismäenrinteen asemakaava on tarkempi yhden keskustakorttelin suunnitelma. Kiviruukin alue valmistuu kokonaisuudessaan 2030-luvulla. 

Kivenlahti kasvaa metroaseman ympärille

Kun metron liikennöinti ulottuu vuonna 2023 Kivenlahteen, siitä muodostuu keskeinen julkisen liikenteen solmukohta. Kiviruukin osayleiskaavassa varaudutaan siihen, että myöhemmin alueen läpi voidaan rakentaa pikaraitiotie.
 
Kiviruukin hyvät julkisen ja kevyen liikenteen yhteydet edistävät Espoon hiilineutraalisuustavoitteita. “Pyörällä liikkuvat pääsevät sujuvasti rantaraitille ja keskuspuistoon saakka. Alueelta rakennetaan toimivat ja turvalliset kävely- ja pyöräily-yhteydet Länsiväylän alitse tulevaan metrokeskukseen ja muihin palveluihin”, kertoo kaupunkisuunnittelujohtaja Torsti Hokkanen.

Kiviruukin alue opaskarttapohjalla

Kaupunkimaista vehreää asumista 

Kivenlahden asukasmäärän arvioidaan kolminkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä noin 25 000 asukkaaseen. Suurin osa Kivenlahden ympäristön asuntorakentamisesta keskittyy Länsiväylän pohjoispuolelle Kiviruukkiin. Suunnitelmien toteutuessa Kivenlahden keskusta tulee ulottumaan myös Länsiväylän pohjoispuolelle. Valtaosa Kiviruukista sijaitsee alle kilometrin etäisyydellä Kivenlahden metroasemasta. 
 
Kiviruukissa asuu tulevaisuudessa noin 10 000 asukasta ja siellä on 2000 uutta työpaikkaa vuoteen 2040 mennessä. Tulevan Kiviruukin sydän on aukio, jota reunustavat uudet kodit, työskentelytilat ja lähipalvelut sekä päiväkoti ja koulu.  

Tiilismäenrinne on osa Kiviruukin keskusta. Sinne tulee tiivis, kaupunkimainen kortteli, joka avautuu Kiviruukinaukiolle. Kaava-alueen pohjoisosassa sijaitseva metsäinen rinne säilyy virkistysalueena. Se on osa Kiviruukin viheraluetta, jonka kautta kulkee pääulkoilureitti Kivenlahden rannasta Keskuspuistoon asti. 

Teollisuusalueesta innovaatioympäristöksi 

Kiviruukin suunnittelua viitoittavat kiertotalouden edistäminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen.  
 
“Kiviruukki tulee täydellisesti muuttumaan tulevien vuosikymmenten aikana. Kehitystä vauhdittavat Kivenlahden metroasema ja bio- ja kiertotalouden innovaatioita kehittävä Cleantech Garden. Sen myötä alueelle kasvaa kiertotalouden ja siihen liittyvän yritystoiminnan, osaamisen ja opiskelun huippucampus”, toteaa projektinjohtaja Kimmo Leivo.   

Tutustu ja jätä mielipiteesi kaavoista

Kiviruukin osayleiskaava on nähtävillä Espoon verkkosivuilla 20.4.-22.5.2020 ja Tiilismäenrinteen asemakaava 4.5.-3.6.2020. Molemmat kaavat ovat luonnosvaiheessa, ja espoolaiset voivat antaa niistä mielipiteensä nähtävilläolon aikana. Mielipiteet otetaan huomioon suunnittelun seuraavassa vaiheessa, kaavaehdotusten laatimisessa.  

Ruukintie, kävelytiellä ja kävelijöitä, tyttö juoksee. Bussi pysäkillä, puita.

Espoo haluaa olla ilmastotyön edelläkävijä ja suunnannäyttäjä. Yksi kaupungin tärkeimmistä tavoitteista on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Verkostomaisessa kaupungissa rakennamme kestävää tulevaisuutta raiteiden ympärille, ja edistämme samalla uusia tapoja rakentaa, liikkua sekä hyödyntää innovatiivisia energiaratkaisuja. 

Kiviruukki nähtäville video

Kiviruukin osayleiskaavan hankesivut 

Tiilismäenrinne, asemakaava, hankesivut