Kaupunginhallituksen päätöksiä 14.10.2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
14.10.2019 klo 16.21

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto vahvistaa vuoden 2020 tuloveroprosentiksi 18,00 ja  kiinteistöveroprosenteiksi kiinteistöverolain mukaiset alarajat. Veroprosentit pysyisivät siten ennallaan ensi vuonna. Valtuusto päättää asiasta 21.10.2019.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy tuloslaskelmakehyksen mukaiset vuoden 2020 - 2022 toimintatulot ja menot sekä käyttötalouden kokonaismenot ja -tulot taloussuunnitelman valmistelun pohjaksi sekä vuosien 2020 - 2030 investointikehyksen investointiohjelman valmistelun pohjaksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi Espoon kaupungin kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman (SECAP). Suunnitelma liittyy kaupunginjohtajien ilmastosopimukseen (Covenant of Mayors), johon Espoo liittyi v. 2018. Kaupungin vuosittain hyväksyttävään strategiasuunnitelmaan ja kaupunkikonsernin vuositavoitteisiin kirjataan toimenpiteet, jotka tukevat Espoo-tarinassa asetettujen kestävän kehityksen ja Hiilineutraali Espoo 2030 -tavoitteiden saavuttamista.

Kaupunginhallitus edellyttää, että syksyllä 2020 hyväksyttävään vuosien 2021-2023 toimintaa ohjaavaan talousarvioon ja taloussuunnitelmaan valmistellaan SECAP-suunnitelman pohjalta tiekartta siitä, miten saavutetaan hiilineutraali Espoo 2030. Tiekartta on jatkuvasti kehittyvä laaja yhteenveto toimenpiteistä, jotka sisältyvät toimialojen tuloskortteihin kattaen myös Espoo-tarinassa esitetyt kestävän kehityksen tavoitteet, Kestävä Espoo-ohjelmatyön, SDG-työn ja myös esitykset päästökompensaatioista. Tiekartan valmistelun etenemisestä raportoidaan kaupunginhallitukselle viimeistään toukokuussa 2020.

Vastaus valtuustoaloitteeseen Laaksolahden jääurheilutoiminnan säilyttämisestä palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Pöydälle jäi vastaus valtuustoaloitteeseen lähiliikuntapaikkojen kehittämisestä ilmastomuutoksen ja asukkaiden hyvinvoinnin tukena.

Muut asiat päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen esityslista/ennakkopöytäkirja 14.10.2019