Kaupunginhallituksen päätöksiä 11.11.2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.11.2019 klo 14.59

Kaupunginhallitus päätti, että Espoo hakee työllisyyskokeiluun. Lopullisen päätöksen kokeiluun osallistumisesta tekee kaupunginhallitus lausuessaan tulevasta kokeilulaista, jos Espoo hyväksytään kokeiluun.

Kokeilun kohderyhmään kuuluu Espoossa noin 14 000 työnhakijaa. Kokeilun asiakasvolyymi on merkittävä osa Espoon TE-toimiston asiakkuuksista. Tavoitteena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.

Syksyn 2019 budjettiriihessä hallitus päätti käynnistää työllisyyskokeilut, joissa kokeillaan kuntien laajempaa vastuuta ja valmistaudutaan pysyviin ratkaisuihin. Kokeilujen on tarkoitus käynnistyä keväällä 2020 ja kestää vuoden 2022 loppuun.  Koska kyse on kunnan lakisääteisten tehtävien kasvattamisesta ja asian sekä periaatteellinen että käytännöllinen merkitys on suuri, Espoo edellyttää riittävien vaikutusmahdollisuuksien turvaamista kokeiluun hakeneille kunnille valmisteltaessa lakia ja siihen liittyviä teknisiä määrittelyjä ja laskentaperusteita.

Kaupunginhallitus päätti ostaa Senaatti-kiinteistöiltä maa-alueet Otaniemestä ja Laajalahdesta Raide-Jokerin toteuttamiseksi Hankittavaksi esitetty alue sijoittuu pääasiallisesti Kehä I:n itäreunan sekä Laajalahden ja Elfvikin luonnonsuojelualueiden väliin. 12,89 hehtaarin suuruinen maa-alue on merkittävin Raide-Jokerin toteuttamiseksi tehtävä maanhankinta, joka mahdollistaa radan rakentamisen noin kahden kilometrin matkalla Otaniemen kampukselta pohjoiseen.

Kaupunginhallitus päätti palauttaa pysäköinnin toimenpideohjelman 2019 - 2022 uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallituksen esityslista/ennakkopöytäkirja 11.11.2019