Kaavaehdotus

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kaupunkisuunnittelukeskus laatii osallistumis- ja arviointisuunnitelman pohjalta suunnitelmien, selvitysten sekä erilaisten neuvottelujen jälkeen kaavaehdotuksen  Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää kaavaehdotuksen nähtävillä pidosta.

Kun lautakunta on hyväksynyt kaavan  nähtäville, menee vielä muutama viikko ennen kuin aineisto on konkreettisesti nähtävillä tutustumista varten. Kaavaehdotus kuulutetaan (lehdessä) nähtäville. ja aineisto tulee tutustuttavaksi näille sivuille nähtävillä olon alusta alkaen.

Nähtävillä olon aikana (14/30 pvää) varataan mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan.