Ylämäentie, 611521

Muutetaan liike- ja toimistorakennusten korttelialueen sekä puistoalueen osan käyttötarkoitus palvelurakennusten korttelialueeksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä siihen sisältyvä kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 2.12.2019 –7.1.2020.

Tutustu valmisteluaineistoon sivulla Valmisteluvaihe.

Asemakaavoituksen kulku