Ylämäentie, 611521

Muutetaan liike- ja toimistorakennusten korttelialueen sekä puistoalueen osan käyttötarkoitus palvelurakennusten korttelialueeksi.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt kaavan.

Päätökseen voi tutustua kohdasta Päätökset ja pöytäkirjat.

Asemakaavoituksen kulku