Valmisteluvaihe

Kaavoitusprosessin alussa jokaisesta kaavasta laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee nähtäville mielipiteiden keräämistä varten.Kaupunkisuunnittelujohtaja hyväksyi oasin nähtäville 6.2.2017.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 20.2. - 21.3.2017.

Tutustu kaavaprosessiin