Tuomarilan juna-aseman läheisyyteen suunnitteilla lisää asuinkerrostaloja.

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
10.6.2016 klo 11.03

Keskiviikkona 8.6.2016 kaupunkisuunnittelukeskus järjesti suunnittelijoiden vastaanoton Entressen kirjastossa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 30.5. - 29.6.2016. Suunnittelualue sijaitsee Tuomarilan juna-asemalta n. 250 metriä kaakkoon. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä asuinrakentamista muuttamalla liike- ja toimistorakennusten korttelialue asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa kerho- tai pienliiketila asuinrakennuksen maantasokerrokseen. Pysäköinti toteutetaan kaksikerroksisena kansipysäköintinä. Kaavamuutos lisää asuntotonttivarantoa hyvän saavutettavuuden alueella Tuomarilan juna-aseman läheisyydessä.

Arkkitehti Harald Arlander toivotti asukkaat tervetulleiksi ja esitteli paikalla olleet henkilöt. Tilaisuudessa olivat kaupunkisuunnittelusta myös maisema-arkkitehti Mikla Koivunen, suunnitteluinsinööri Roni Zein ja vuorovaikutussuunnittelija Anna Suihko. Tuomarilan VPK:sta olivat paikalla Martin Limnell, Niko Hannula, Kari Sipilä ja Kalevi Koukkunen ja Pohjola Rakennus Uusimaa Oy:stä Heikki Hirvonen ja Sanni Husso sekä Arkkitehtiryhmä A6 Oy:stä oli Jaakko Sutela vastaamassa asukkaiden kysymyksiin. Harald Arlander esitteli kaavahanketta, jonka jälkeen asukkaat saivat esittää näkemyksiään ja mielipiteitään.

Asukkaat kokivat, että suunnitellut talot ovat liian korkeita ja eivät sovi pientalovaltaiselle alueelle. Toivottiin matalampaa rakentamista, esim. kolmikerroksiset asuintalot luontuvat paremmin ympäristöön, jolloin myöskään ei synny haittaavaa varjostusta. Liikenteen lisääntyminen huoletti asukkaita kuten myös autopaikkojen riittävyys. Asukkaat pitivät kääntymistä Kaksoiskiventieltä suunniteltuun pysäköintilaitokseen hankalana jopa vaikeana toteuttaa. Asukkaat kysyivät suunnittelijoilta toteutuuko yhdenvertaisuusperiaate maankäytössä ja rakentamisessa. Kaavan etenemisen aikataulu ja siitä tiedottaminen kiinnostivat asukkaita. Tilaisuuden lopuksi asukkaat kerääntyivät karttojen ääreen ja listasivat ajatuksiaan tarralapuilla karttoihin.

Harald Arlander kiitti asukkaita mielipiteistä ja muistutti, että esitelty aineisto on alustavaa suunnittelua.  Nyt on aika tuoda julki mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, joka on nähtävillä 30.5.2016– 29.6.2016. Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 29.6.2016 klo 15.45 mennessä osoitteella: Kaupungin kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI tai sähköpostiosoitteella: kirjaamo@espoo.fi. Kirjaamon käyntiosoite on Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse. Kaavan nimi, alue- ja asianumero (Tuomarilan VPK, 611116, 4928/2014) on mainittava. Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä suunnittelijoihin, joiden yhteystiedot löytyvät kaavahankkeen nettisivuilta.

Anna Suihko, kaupunkisuunnittelukeskus

Esitys (pdf, 871 Kt)

Linkki hankesivulle