Kaupunkisuunnittelulautakunta ja kaupunginhallitus hyväksyivät asemakaavamuutoksia

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
26.6.2015 klo 9.21

10.6.2015 kaupunkisuunnittelukeskus hyväksyi Dipolin ja Tiistinniitty II:n asemakaavamuutokset. Kaupunginhallitus hyväksyi 15.6.2015 Tuomarilan asemakaavamuutoksen.

Kaupunkis uunnittelukeskus käsitteli kesän 2015 alussa useita kaavoja/kaavamuutoksia.

Kaupunginhallitus hyväksyi Tuomarilan kaavamuutoksen tulemaan osittain voimaan.

Kaupunginhallitus päätti 24.8.2015 § 263 määrätä voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla kaupunginhallituksen 15.6.2015 hyväksymän Tuomarila II – Domsby II asemakaavan muutoksen, joka käsittää osan korttelia 40337 sekä katu- ja virkistysalueita 40. kaupunginosassa Espoon keskus, alue 611202.

Lisätietoa

Lue tarkemmin kaavakohteista omilta verkkosivuilta.

Tuomarila II, 611202