Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksiä 6.5.2015

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
7.5.2015 klo 14.59

Ennakkotieto, päätöspöytäkirja julkaistaan kokousta seuraavan viikon perjantaina

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kokouksessa asemakaavoja esitysten mukaan.

Latokaskenniitty,432100
Päätös: Hyväksyttiin lisäyksin

Tuomarila II, 611202, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi.
Päätös: Ehdotuksen mukaan

Toppelund II, 231014, Asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville
Päätös: Pöydälle

Eestinkallio IB, 431027, Asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville
Päätös: Pöydälle

Hansakallio, 510304, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville
Päätös: Pöydälle

Kilonpuisto IA, 132203, Asemakaavan muutoksen hyväksyminen nähtäville
Päätös: hyväksyttiin nähtäville

Lautakunnan käsittelemät hankkeet löytyvät kaavoituksen hankesivuilta. Voit etsiä vireillä olevia asemakaavoja kaavan nimen tai alueen numeron avulla ja aluekohtaisesti Asemakaavoituskohteet sivuilta.

Pöytäkirjat