Teirinsyrjän valmisteluvaihe

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kaavoitusprosessin alussa jokaisesta kaavasta laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS, joka tulee nähtäville mielipiteiden keräämistä varten.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 8.1.–22.1.2018.

Tavoitteena on kaavatyön alkuvaiheessa kerätä lähtötietoja alueelta ja kartoittaa osallisten näkökulmia luonnosmaiseen suunnitelmaan. Tehtyjen ratkaisujen perustelut on esitetty myöhemmin kaavaehdotusaineistossa.