Suvela I, 611519 (Suvelan Onni)

Suvelan Onneksi kutsutulla asemakaavan muutoksella lisätään rakennusoikeutta ja mahdollistetaan asuinkerrostalokortteleiden merkittävä uudistaminen. Asemakaavan muutos edellytti maankäyttösopimusta.

Tavoitteena on asuinkerrostalokortteleiden kokonaisvaltainen uudistaminen sekä Suvelan toisen sisääntulokorttelin ja Kirstintien varren kaupunkikuvallinen uudistus. Lisäksi parannetaan jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä keskustan ja Suvelan välillä. Suunnittelun lähtökohtina ovat alueen ilmeen ja toiminnallisuuden parantaminen sekä asukkaiden yhteisöllisyyttä tukevien suunnitteluratkaisujen edistäminen.