Valmisteluvaihe

Kaavoitusprosessin alussa jokaisesta kaavasta laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS, joka tulee nähtäville mielipiteiden keräämistä varten.

Nähtävilläoloaikana kerätään osallisten mielipiteitä. Tavoitteena on kaavatyön alkuvaiheessa kerätä lähtötietoja alueelta, ja kartoittaa osallisten näkökulmia luonnosmaiseen suunnitelmaan.

•Valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 24.10.-22.11.2011. Asemakaavan lähtökohdat ja tavoitteet tuodaan uudestaan päätettäviksi, kun Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksesta on saatu palaute.