Nedre Gloms, 630901

Tämän kaavahankkeen sivu on siirtynyt Espoon uuteen verkkosivustoon.

Alueelle sijoittuu ravintolatoimintaa. Rakennusoikeutta lisätään ja alueen suojellut rakennukset kunnostetaan uuteen käyttöön. Uusi pysäköintialue palvelee alueen liike- ja palvelurakennuksia.

Kaavaehdotus nähtävillä 28.6.–17.8.2021

Asemakaavoituksen kulku