Mikkelä IIB, Mikkelänkallio, 620502

 KAAVA ON 7.8.2013 SAANUT LAINVOIMAN.

Mikkelänkallion.gif
Tavoitteena on mahdollistaa HSY Veden varikon laajennustarve sekä Blominmäen jätevedenpuhdistamon louhintatunnelin rakentaminen tontin kautta edelleen Kehä lll:n ali Blominmäkeen. Samalla korttelin sisäisiä rakennusalarajauksia tarkistetaan.