Miilukorpi II, 631900

Valmisteluaineisto oli nähtävillä 7.1. - 5.2.2008.