Miilukorpi II, 631900

Tavoitteena on mahdollistaa pientalovaltainen asuinalue, joka tukeutuu nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen. Aluetta tarkastellaan osana laajaa Karhusuon aluekokonaisuutta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 15.8.2018 asemakaavan esittämisen kaupunginhallitukselle. Alueen maankäyttösopimusneuvottelut ovat nyt käynnissä. Sopimusneuvotteluiden valmistuttua kaava etenee kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi arviolta vuoden 2020 aikana.

Voit seurata kaavan käsittelyn etenemistä kohdasta Päätökset ja pöytäkirjat.

Asemakaavoituksen kulku