Miilukorpi II, 631900

Tavoitteena on mahdollistaa pientalovaltainen asuinalue, joka tukeutuu nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen. Aluetta tarkastellaan osana laajaa Karhusuon aluekokonaisuutta.

Kaavan nähtävilläolo on päättynyt ja se etenee hyväksymiskäsittelyyn.

Voit seurata kaavan käsittelyn etenemistä kohdasta Päätökset ja pöytäkirjat.

Asemakaavoituksen kulku