Lindholminkolmio, 612300

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Siltakadun varteen suunnitellun korttelialueen rakentaminen. Tornitalo-suunnitelma perustui vuonna 2006 järjestetyn arkkitehtuurikilpailun voittajaehdotukseen.

Alueen rakentaminen ei ole kuitenkaan vielä tullut ajankohtaiseksi, mutta katu- ja liikennealueiden rakentaminen haluttiin mahdollistaa. Tästä syystä alkuperäinen kaava-alue jaettiin osiin, joista ensimmäinen osa sai 2.11.2016 lainvoiman:

(Sihteerinkadun rakentaminen radan varteen sekä rakentaa liityntäpysäköintialue radan pohjoispuolelle. Asemakaavassa osoitetaan rata-aluevaraus mm. kaupunkiraiteille.)

Asemakaavoituksen kulku