Kuurinkallio 612704

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on siirtää olemassa olevan tonttiliittymän sijaintia muuttamalla ajoneuvoliittymäkiellon paikkaa.