Kiuastie, 613006

Pientaloalueen täydennysrakentamishanke. Erillispientalojen korttelialueelle suunnitellaan maltillista lisärakentamista, joka vastaa ympäröivän pientaloalueen rakentamisen tehokkuutta. 

Kaava on lainvoimainen

Kaava-aineistoon voi tutustua sivulla Hyväksyminen.

Asemakaavoituksen kulku