Kiuaskuja, 613005

Suunnitellaan erillispientalojen korttelialueilla rakentamisen tehokkuuden nostamista ympäröivien alueiden tasolle siten, että ympäristöön sopeutuva täydennysrakentaminen on mahdollista.

Alue sijaitsee Espoonväylän länsipuolella, Kiuastiehen, Kiuaskujaan ja Honkakujaan rajoittuvalla alueella.

Kaava on lainvoimainen. Kaava-aineistoon voi tutustua sivulla Hyväksyminen.

Asemakaavoituksen kulku