Kiuaskuja, 613005

Suunnitellaan erillispientalojen korttelialueilla rakentamisen tehokkuuden nostamista ympäröivien alueiden tasolle siten, että ympäristöön sopeutuva täydennysrakentaminen on mahdollista.

Alue sijaitsee Espoonväylän länsipuolella, Kiuastiehen, Kiuaskujaan ja Honkakujaan rajoittuvalla alueella.

Kaavan nähtävilläolo on päättynyt ja se etenee hyväksymiskäsittelyyn. Arvioitu hyväksymiskäsittely on kesällä 2020.

Voit seurata kaavan käsittelyn etenemistä kohdasta Päätökset ja pöytäkirjat.

Asemakaavoituksen kulku