Kirkkojärvenpuisto, 613500

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Kirkkojärvenpuistoon monipuolinen viher- ja virkistysalue, jonka keskeisenä elementtinä on uusi rakennettava vesialue. Suunnittelua ohjaavat alueen luontoarvot sekä lähiympäristön kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot.

Suunnittelualue rajautuu Espoonjokeen, Kirkkojärven alueen asuin- ja koulukortteleihin, Turunväylään sekä Kirkkokatuun ja Kuninkaantien lukion ja Keski-Espoon uimahallin tonttiin.

Valtuusto on hyväksynyt kaavan.
Päätökseen voit tutustua kohdasta Päätökset ja Pöytäkirjat.

Asemakaavoituksen kulku