Kirkkojärven kivijalkatilojen käyttötarkoitusten muutokset

Valtuusto on toivonut päätöksessään 18.8.2014, että liiketilojen muuttamista asunnoiksi edistetään. Tässä selvityksessä on tarkasteltu Kirkkojärven asuinalueen kivijalkatilojen muutosmahdollisuuksia asunnoiksi.

v