Jokisilta, 613900

Tavoitteena on mahdollistaa asuinrakentamisen sijoittuminen Itäisen Jokitien lähiympäristöön. Lisäksi osoitetaan alueen suojeltavat rakennukset sekä määritetään Espoonväylän vaatima katualue.

Valtuusto on hyväksynyt kaavan. Kaavasta on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

Asemakaavoituksen kulku