Honkaportinrinne, 613004

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan asuinrakentaminen korttelialueelle, jolle voimassa olevan asemakaavan mukainen liike- ja toimistorakentaminen ei ole toteutunut.

Kaava on lainvoimainen.
Asemakaavoituksen kulku