Högnäs, 633000

Tavoitteena on mahdollistaa väljä täydennysrakentaminen ja pysyvän pientaloasutuksen lisääminen.  Kaavoituksessa huomioidaan alueen kulttuurihistorialliset, maisemalliset ja luonnonarvot. Kaavan vaikutukset Matalajärven Natura-alueeseen arvioidaan.

 Kaupunkisuunnittelukeskus on valmistellut uuden kaavaehdotuksen  kaupunkisuunnittelulautakunnan  15.8.2018 tekemän päätöksen pohjalta. Kaavaehdotus nähtävillä 6.4.–5.5.2021. Tutustu ehdotukseen sivulla Kaavaehdotus

Asemakaavoituksen kulku

.