Hepokorvenkallio, 633300

Mahdollistetaan datakeskuksen ja uusien työpaikkatonttien sijoittuminen alueelle.
Suunnittelussa huomioidaan alueen viheryhteydet, ekologisten verkoston kannalta tärkeät luontoalueen ja latuverkoston säilyminen Oittaan virkistysalueelle Kehä III:n suunnasta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä siihen liittyvä sisältyvä kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 24.8.2020–22.9.2020. 

Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arviolta talvella 2021.

Tutustu valmisteluaineistoon sivulla Valmisteluvaihe.

Asemakaavoituksen kulku