Espoon keskuksen kehityskuva

Kaupunginhallituksen 2003 hyväksymää Espoon keskuksen kehittämisohjelmaa on päivitetty laatimalla Espoon keskuksen visio 2030. Visio toimii alueen kehittämisen ohjeellisena kaupunkirakenteellisena ja toiminnallisena tavoitetarkasteluna.

Espoon keskuksessa varaudutaan kaupunkiradan jatkamiseen, ja virastokeskuksen kehittäminen jatkuu. Espoonjokilaakson asemaa virkistysalueena parannetaan osana kehittyvää kaupunkirakennetta.