Bellintie, 634200

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on päivittäistavarakaupan sijoittuminen alueelle sekä korttelin kaupallinen kehittäminen osoitteessa Bellintie 4–6. Lisäksi tarkastellaan Turuntien liikennejärjestelyitä ja tien eteläreunan toiminnallista kehittämistä.

Kaava on lainvoimainen.

Asemakaavoituksen kulku