Bellintie, 634200

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on päivittäistavarakaupan sijoittuminen alueelle sekä korttelin kaupallinen kehittäminen osoitteessa Bellintie 4–6. Lisäksi tarkastellaan Turuntien liikennejärjestelyitä ja tien eteläreunan toiminnallista kehittämistä.