Westendinportti, 231601

Tavoitteena on mahdollistaa asuntorakentaminen ja palveluiden sijoittuminen Westendinportin kortteliin 13080, jolla on tällä hetkellä voimassa hotellirakentamisen mahdollistava asemakaava. Kaavan mukainen rakentaminen ei ole toteutunut.

Kaava on hyväksytty kaupunginhallituksessa.  

Päätökseen voi tutustua kohdasta Päätökset ja pöytäkirjat.

Asemakaavoituksen kulku