Westendinportti, 231601

Tavoitteena on mahdollistaa asuntorakentaminen ja palveluiden sijoittuminen Westendinportin kortteliin 13080, jolla on tällä hetkellä voimassa hotellirakentamisen mahdollistava asemakaava. Kaavan mukainen rakentaminen ei ole toteutunut.