Westend, 230134

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen sisältyvä kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 24.6.–20.8.2019. Nähtävilläoloaikana voit antaa mielipiteen suunnitelmasta. 

Hankesivun kuva, oas


 

Mitä seuraavaksi?

Kun nähtävilläolo päättyy, kaavan valmistelijat laativat asemakaavaehdotuksen erilaisten selvitysten, saadun palautteen ja käytyjen neuvottelujen jälkeen. Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arviolta syksyllä 2019.