Valokeilanaukio 220837

Asemakaavan muutos mahdollistaa tehokkaan toimitilojen ja asuntojen muodostaman korttelikokonaisuuden.

Kaavahankkeen suunnittelu on käynnissä. Aluksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS, joka sisältää kaavan valmisteluaineiston.

Asemakaavoituksen kulku