Valokeila 220830

Kaavaehdotus oli nähtävillä 12.11.–12.12.2018.

Hankesivun kuva, ehdotus

Kaavahanke edellyttää maankäyttösopimusta.

Mitä seuraavaksi?

Kun kaavaehdotuksen nähtävilläolo päättyy, kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn. Jos kaavaan tehdään merkittäviä muutoksia, ehdotus asetetaan uudelleen nähtäville. Tämä kaava tulee uudelleen nähtäville tai hyväksymiskäsittelyyn arviolta kevätkaudella 2019.