Turvesuonristi, 120503

Tämän kaavahankkeen sivu on siirtynyt Espoon uuteen verkkosivustoon.

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan urheilu- ja virkistystoimintojen ja -tilojen rakentaminen hyvin saavutettavalla alueella Laajalahdessa.

Turvesuolla sijaitsevan Tapiolan golfkeskuksen klubirakennusta laajennetaan. Turveradantien itäpuolelle rakennetaan muuan muassa liikuntahalleja sekä tennis- ja padelkenttiä. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 28.6.–17.8.2021.