Tontunmäki, 211837( Kotitontuntie 5), valmisteluvaihe

Kaupunkisuunnittelujohtaja päätti OAS:n nähtävilä olosta 1.10.2018. Tästä tiedotetaan osallisia kirjeitse, mutta aineisto tulee myös tänne.

Nähtävillä olo alkaa 28.10.2018.