Tontunmäki, 211837

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa toimitilojen korttelialue asuinkerrostalojen korttelialueeksi osoitteessa Kotitontuntie 5. 

Kaupunginhallitus hyväksyi kaavan. Päätökseen voi tutustua kohdassa Päätökset ja pöytäkirjat. Kaava-aineistoon voi tutustua sivulla Hyväksyminen. Päätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

Asemakaavoituksen kulku