Teknologföreningen, 220212

Asemakaavoitus mahdollistaa opiskelija-asuntojen rakentamisen. Olemassa oleva rakennus puretaan lähes kokonaan ja rakennuksesta säilytetään muistuma osana uudisrakennusta.

Kaavahankkeen suunnittelu on käynnissä. Kaavoituksen aluksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS, joka sisältää valmisteluaineiston. 

Asemakaavoituksen kulku