Tarvaspää, 250400

Kaavaehdotus oli nähtävillä 3.4.–5.5.2017 osana  Ruukinranta - Tarvaspää, 250100 kaavaa.

Hankesivun kuva, ehdotus

Mitä seuraavaksi?

Kun kaavaehdotuksen nähtävilläolo päättyi, kaava eteni hyväksymiskäsittelyyn. Käsittely käynnistyi, kun kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä 10.10.2018, jolloin erotettiin omiksi alueikseen Ruukinrannanmäki, 250300 ja Tarvaspää, 250400. Kaavahanke edellyttää maankäyttösopimuksia.