Tarvaspää, 250400

Kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi. Lopullisesti asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä 10.10.2018 erotettiin omiksi alueikseen  250100 Ruukinranta-Tarvaspää - kaavasta Ruukinrannanmäki, 250300 ja Tarvaspää, 250400. 


•Ennen kaupunginhallituksen käsittelyä tästä kaavasta valmistellaan maankäyttösopimuksia. 
 

Hankesivun kuva, hyväksyminen