Tapiolan keskus (Ia - vaihe, metro), 210418

T

havainnekuva

Arkkitehtitoimisto HKP oy

avoitteena on tutkia maanpäällisen
metroaseman sijaintipaikkaa. Tavoitteena on mahdollistaa Länsituulentien Gallerian I-vaiheen rakentaminen, paikoitus- ja kellaritilojen muuttaminen liiketiloiksi, vaihtoaseman toiminnan sekä liikekeskuksen  lisärakentaminen I-vaiheen.