Tapiolan keskus II (Kaupinkallio), 210310

Kaavamuutoksella mahdollistetaan asuntojen sijoittaminen alueelle Tapiolan kehittämistavoitteiden mukaisesti. Tapiolan keskus I-II (210416) asemakaavanmuutos on jaettu kahdeksi kaavaksi, Tapiolan keskus II (210310) ja Tapiolan keskus (210416).