Tapiolan keskus, 210434

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen sisältyvä kaavan valmisteluaineisto  oli nähtävillä 4.6.-4.7.2018.

Hankesivun kuva, oas


Mitä seuraavaksi? 
Kun nähtävilläolo päättyy, kaavan valmistelijat laativat asemakaavaehdotuksen erilaisten selvitysten, saadun palautteen ja käytyjen neuvottelujen jälkeen.  . 

Asemakaavoituksen kulku