Tapiolan keskus, 210434

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan rakennustaiteellisesti arvokkaan Heikintorin kauppiastavaratalon peruskorjaus. Samalla tutkitaan myös lisärakentamista sen päälle, pääosin asumiseen. Tavoitteena on myös mahdollistaa pysäköintitalon purku. Sen tilalle suunnitellaan asumista ja maanalaista pysäköintiä.

Rakennustaiteellisesti arvokas Heikintorin kauppiastavaratalo peruskorjataan ja sen päälle tutkitaan lisärakentamista pääosin asumiseen. Pysäköintitalo puretaan ja sen tilalle suunnitellaan asumista ja maanalaista pysäköintiä.

Alueen huoltotoimintoja siirretään maan alle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen sisältyvä kaavan valmisteluaineisto  oli nähtävillä 4.6.-4.7.2018. Tutustu valmisteluaineistoon sivulla Valmisteluvaihe

Asemakaavoituksen kulku