Tapiolan keskus, 210437

Kaavaehdotus oli nähtävillä 15.8. – 13.9.2016 osana Tapiolan keskus 210428 kaavaa.

Kaupunkisuunnittelujohtaja oli 3.12.2015 hyväksynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.