Tapiolan keskus, 210431

Kaavamuutosalueena on Merituulentien päälle sijoittuvan rakentamisen laajennus länteen sekä kaupungin omistama Kielas-toimistorakennuksen tontti. Toimintoina tutkitaan asumista, liiketilaa ja toimitilaa.