Tapiolan keskus, 210430

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Tapiolan keskustaan uusien asuntojen sekä liike-, toimisto- ja palvelutilojen täydennysrakentaminen hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palveluiden läheisyyteen aivan metroaseman ja bussiterminaalin tuntumaan.

Muutosalue rajautuu etelässä Länsituulenkujaan ja pohjoispuolella Länsituulenaukioon.