Tapiolan keskus, 210430

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Tapiolan keskustaan uusien asuntojen sekä liike-, toimisto- ja palvelutilojen täydennysrakentaminen hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palveluiden läheisyyteen aivan metroaseman ja bussiterminaalin tuntumaan.

Muutosalue rajautuu etelässä Länsituulenkujaan ja pohjoispuolella Länsituulenaukioon.

Kaavan nähtävilläolo on päättynyt ja kaava on hyväksymiskäsittelyssä.Voit seurata kaavan käsittelyn etenemistä kohdasta Päätökset ja pöytäkirjat.

Asemakaavoituksen kulku