Tapiolan jalkapallostadion, 210807

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen sisältyvä kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 16.12.2019 –20.1.2020. Nähtävilläoloaikana voit antaa mielipiteen suunnitelmasta. Tässä hankkeessa pystyi jättämään mielipiteet uudella tavalla kaavapalautteena kartalle. 

Hankesivun kuva, oas

Mitä seuraavaksi? 

Kun nähtävilläolo päättyy, kaavan valmistelijat laativat asemakaavaehdotuksen erilaisten selvitysten, saadun palautteen ja käytyjen neuvottelujen jälkeen. Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arviolta syksyllä 2020.