Tapiola eteläinen, 210511

Asemakaavoituksen tavoitteena on osoittaa uusi rakennuspaikka osin nykyisen kerrostaloyhtiön piha- sekä pysäköintialueelle ja osin puistoalueelle, Tapiolan keskuksen kaakkoispuolella Tapiolantien ja Revontulentien risteyksessä.  Samalla tarkastellaan muutosta kävelyn ja pyöräilyn reitistöön.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä siihen sisältyvä kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 24.6.–20.8.2019. Tutustu valmisteluaineistoon sivulla Valmisteluvaihe. Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti kaavamuutolsen uudelleen valmisteluun 10.6.2020. 

Asemakaavoituksen kulku