Tapiola eteläinen, 210511

Asemakaavoituksen tavoitteena on osoittaa uusi rakennuspaikka osin nykyisen kerrostaloyhtiön piha- sekä pysäköintialueelle ja osin puistoalueelle.  Samalla tarkastellaan muutosta kävelyn ja pyöräilyn reitistöön.

Kaavahankkeen suunnittelu on käynnissä. Kaavoituksen aluksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS, joka sisältää valmisteluaineiston. Se asetetaan nähtäville 24.6.2019.

Asemakaavoituksen kulku