Tapiola, eteläinen, 210506

Kaavamuutoksella mahdollistetaan asuntojen lisärakentaminen Etelä-Tapiolassa kahdella korttelialueella. Liikerakennusten korttelialue muutetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Uudisrakentaminen osoitetaan nykyisen myymälärakennuksen paikalle. Asuinkerrostalojen korttelialueella puolestaan luodaan edellytykset uudisrakentamiselle olevien asuintalojen lomaan. Kaavamuutos pohjautuu kokonaiselvitykseen, Etelä-Tapiolan maankäyttösuunnitelmaan.