Servinniemi, 220408

Tavoitteena on mahdollistaa täydennysrakentamista ja kaavoittaa alueelle katuyhteydet.

Kaavan nähtävilläolo on päättynyt ja se on hyväksymiskäsittelyssä. Voit seurata kaavan käsittelyn etenemistä kohdasta Päätökset ja pöytäkirjat.

Asemakaavoituksen kulku